O Sommini Winery

Vinárstvo v dnešnej podobe vzniklo v roku 2017, ale vychádza ešte z pôvodného VS - Somorovský, Vinohradníctvo a vinárstvo. To založil Juraj Somorovský po skončení vysokej školy v roku 2011, aby nadviazal na tradíciu dorábania vína v rodičovskej vinici a malej pivničke so svojím dedom a otcom. Naším zámerom je v tejto tradícii pokračovať a cieľom je dorábať kvalitné víno z hrozna urodeného výlučne v Modranskom vinohradníckom rajóne z tradičných a aj nových odrôd.
Chceme stále ostať skôr „mini“ vinárstvom s osobným prístupom, kde sa dôraz kladie na kvalitu a dobré vzťahy so zákazníkmi. Keďže kvalita sa rodí vo vinici, chceme postupne zvyšovať plochu vlastných vinohradov, aby sme boli schopní túto kvalitu priamo ovplyvňovať.

Vinár Juraj Somorovský

Prvý krát som pričuchol k vinárčine ešte ako dieťa v dedovej vinici v Šenkviciach, kde som pomáhal hlavne s oberačkami. Postupne ma dedo naučil ako správne strihať a viazať vinič, aby nám dal zo seba to najlepšie. Aktívne som sa o vinárske remeslo začal zaujímať počas štúdia na Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre. Už vtedy som zistil, že vinárstvo a vinohradníctvo nie je povolanie ale životný štýl, ktorý ma úplne pohltil. Vedomosti som postupne nadobúdal aj počas štúdia na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, skúsenosti a prax pri dorábaní vína v demižónoch a experimentovaní s čistými kultúrami kvasiniek popri štúdiu v malej starootcovskej pivničke. Po skončení štúdií sa mi naskytla možnosť pôsobiť ako hlavný technológ vo vinárstvach Chateau Modra, či vinárstvo Janoušek a Polák. Moje vinárske srdce však stále túžilo vrátiť sa k modranským koreňom a tak som v roku 2017 založil spolu s manželkou Katarínou svoje vlastné vinárstvo, ktoré robí iba vína z Modranského chotára.